T.M.D - Total Multimedia Design

בניית אתרים  ::  אחסון אתרים  ::  פרסום בכל תחומי המדיה  ::

077-3505000 :טלפון  ::

We can help you. Call Us   + 972 77 3505000

2016  TMD  בניית אתרים   |  

SET - לוגו

עיצוב תדמית לחברה

איקונים

PRO - לוגו

.אתר פלאש מדהים הכולל ממשקי ניהול מלאים

 

.מחיר אחסנת המערכת לפי 15$ חודשי

.מחיר לבניית האתר 2700$

אתר מדהים המתאים לכל סוגי ההתקנים הכולל ממשקי

.ניהול מלאים

 

.מחיר אחסנת המערכת לפי 15$ חודשי

.מחיר לבניית האתר 1500$

אתר אינטרנט המתאים לכל סוגי ההתקנים הכולל ממשקי

.ניהול מלאים בעברית, ותמיכה בכל השפות

 

.מחיר אחסנת המערכת לפי 15$ חודשי

.מחיר לבניית האתר 2500 ש"ח

בניית חנות אינטרנט המתאים לכל סוגי ההתקנים

.הכולל ממשקי ניהול מלאים

 

.מחיר אחסנת המערכת לפי 20$ חודשי

.מחיר לבניית האתר 1500$

מומלץ - HTML CMS מערכת

TMD מערכת

מערכת פריסטה שופ - חנות וירטואלית

FLASH CMS מערכת