הנגשת אתרי אינטרנט

טי.אם.די מתמחה בהנגשת אתרי אינטרנט

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה ביום 19/09/16 את דחיית המועד. אשר מחייב הכנסת תקנות הנגשת אתרים קיימים לתוקפן מועד כניסת התקנות לתוקף נדחה בשנה ל-26/10/17. ראה פרטים נוספים על הדחייה נגישות ברשת המשמעות שלה כי על כל אתר קיים, הנותן שירות או מציג מידע לציבור, לאפשר לאנשים עם מוגבלות להפיק ממנו תועלת מירבית הדומה לתועלה שמפיקים אנשים ללא מוגבלות בהתאם לתקנות נגישות. השירות שנקבעו ע”י נציבות שוויון זכויות במשרד המשפטים. כל אתר אינטרנט חדש שיעלה לאוויר חייב להיות מותאם נגיש לבעלי מוגבלות. אתרים קיימים יהיו חייבים להיות נגישים החל מאוקטובר 2017. אנו מזמינים אתכם להיעזר במדריכים המקצועיים להנגשת האתר. או לפנות אלינו במידת הצורך בטל 077-3505000 בנוסף ראו פרטים אודות נושא הנגישות: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (משרד המשפטים). איגוד האינטרנט הישראלי – נגישות אתרים.

מי חייב בנגישות מידע ושירותים באינטרנט?

מי חייב בנגישות מידע ושירותים באינטרנט?
מי שחייב בהנגשה של השירות המסופק באמצעות האינטרנט, או מידע אודות השירות המסופק באמצעות האינטרנט, הוא בעלי השירות, המחזיק או המפעיל שלו בפועל.
כלומר, על הבעלים, המחזיק או המפעיל של האתר חלה החובה לדאוג שהוא עצמו או מי שמספק לו את שירותי בניית האתרים או האפליקציות, או מייצר עבורו תוכן, יעשה זאת על פי דרישת הנגישות.

יש להדגיש כי בוני האתרים אינם חייבים כשלעצמם לבצע התאמות נגישות לאתרי האינטרנט שבנו, אלא לפי הוראות שהם מקבלים ממי שהם בונים עבורו את האתר.
הדבר דומה לקבלן בניין הוא עצמו אינו חייב בהתאמות נגישות כלשהם לבניין שהוא בונה, אלא מי שמשלם לו עבור שירותיו.

עם זאת, במקרים שבהם בונה האתר הוא גם נותן השירות, הוא יהיה חייב בהנגשה. לדוגמא: מי שמציע פלטפורמה לציבור, שתכניה יוכנסו ע”י הציבור עצמו, כגון אתרי פורומים, אתרים לאחסנת תמונות, דפי זהב וכו’

הגורמים החייבים
בנגישות הם:

גוף פרטי הפועל למטרות רווח, כגון חברה או עוסק מורשה.
רשויות ציבוריות, כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית.
גוף הפועל שלא למטרות רווח, כגון עמותה המספקת שירות לציבור.
התקנות חלות הן על שירותים בהיקף גדול והן על שירותים קטנים בהיקפם, תוך התחשבות במשאבים המצויים בידי נותן השירות. נותני שירותים המבקשים לקבל פטור מהנגשה בשל נטל כלכלי כבד מדי, רשאים לפנות בבקשה לפטור לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להרחבה על האפשרות לקבלת פטור, ראו בהמשך המאמר).
פטורים מביצוע הנגשה לשירות ומידע באינטרנט
פטור בשל נטל כבד מדי
 המחוקק אינו מתכוון להטיל על נותני שירות שהמשאבים שלהם מצומצמים, נטל שיקשה עליהם לעמוד בו. לכן, אם ביצוע ההנגשה מהווה נטל כלכלי כבד מדי, ניתן להסתפק בהתאמות ברמה AA ניתן לקבל פטור מהתאמות הנגישות ברמה A.
אם ביצוע התאמות לפי רמה A מהווה נטל כלכלי כבד מידי, יכול נותן השירות לקבל פטור אף מביצוע התאמות אלה.
פטור זה אינו קיים עבור נותני שירות שהם רשויות ציבוריות.

ניתן לפנות לנציבות בבקשה לפטור פרטני, על פי אמות המידה שנקבעו בטיוטת תקנות בעניין נטל כבד מידיי. נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רשאי להעניק פטור זה, טיוטת תקנות בעניין קביעת פטור או הקלות לעסקים קטנים בעילת “נטל כלכלי כבד מדי” נמצאת בהכנה ותופץ בקרוב להתייעצות עם הציבור.
עד לסיום התקנתה הנציבות תאמץ את אמות המידה האמורות בה, בהחלטה לגבי מתן פטור או הקלה פרטניים. זאת מכוח סמכותה בסעיף 19יג(א)(2) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998.

יש לצרף לבקשה:
פרטי רישום דומיין, המלמדים כי האתר רשום על שם המבקש או התאגיד המבקש.
פרטים באתר התאגיד.

אנו מציעים שרותי הגשת פטור מהנגשה ללקוחות שעומדים בקריטריונים המצויים מעלה ובהתאם לתקנות משרד המשפטים עבור רחכוז החומרים והגשתם לאישור הפטור, בעלות של 750 ש”ח + מע”מ חד פעמי לפרטים צרו קשר טלפוני 077-3505000.
**(יש לציין כי טי.אם.די גובה עבור ריכוז כל המסמכים אשר יובאו מהלקוח ושליחתם לגורם המוסמך לצורך בקשת אישור הפטור ואיננה אחראית להוצאת הפטור ואישורו).

שאלות נוספות? התקשרו עוד היום!

בניית אתר, קידום אתר, פרסום אתר, הנגשת אתר, בניית אתרים, קידום אתרים

חברת טי.אם.די בניית אתרי אינטרנט, הממוקמת בראש העין, הוקמה בשנת 2001 על מנת לספק שירותי גרפיקה ומולטימדיה כוללים לעצמאיים ולחברות.

קידום אתרים

T.M.D מתמחה בקידום אתרים בכל תחומי המדיה, בדגש על גוגל, פייסבוק, יוטיוב ועוד…

בואו לביקור

נגישות